VERGOEDINGEN

Vergoedingen door de zorgverzekeraar De wijze waarop u aanvullend verzekerd bent bepaalt hoeveel behandelingen u per kalenderjaar vergoed krijgt. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij voor meer informatie hierover.

Jonger dan 18 jaar?

Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen 18 behandelingen per kalenderjaar vergoed vanuit het basispakket. Vanaf de 19e behandeling kan de therapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Behandelingen die vanuit de aanvullende verzekering worden vergoed alsmede de behandelingen voor jongeren tot 18 jaar tellen niet mee voor het verplicht eigen risico.

Bent u 18 jaar of ouder?

Als u 18 jaar of ouder bent wordt behandeling (indicatie niet voorkomend op de chronische lijst) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Het aantal behandelingen dat vergoed wordt hangt af van uw aanvullende verzekering, kijk uw polis hierop na.
Indien u dit jaar reeds behandeld bent door een andere fysio/oefentherapeut tellen die behandelingen ook mee.

Heeft u een chronische indicatie?

Mensen met een chronische indicatie (volgens de lijst Borst) krijgen de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, zijn de kosten van deze eerste 20 behandelingen bij een chronische indicatie voor eigen rekening. Vanaf de 21e behandeling komt de vergoeding voor chronisch zieken vanuit de basisverzekering. Let wel dat deze behandelingen wèl meetellen voor het verplicht eigen risico.
Overigens bestaat er voor sommige chronische aandoeningen een maximum behandeltermijn. Dit staat op de chronische lijst van de betreffende zorgverzekeraar.