HOE IS DE KWALITEIT IN ONZE PRAKTIJK GEREGELD?

Om de kwaliteit te waarborgen volgen wij regelmatig bijscholing en nemen deel aan  intercollegiaal overleg. De therapeuten zijn:

KLANTTEVREDENHEID EN KLACHTENREGELING

Wij toetsen regelmatig de klanttevredenheid. Dit gebeurt via het onafhankelijk bureau Qualizorg BV. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en anoniem, de privacy van uw gegevens zijn gewaarborgd (Wet bescherming persoonsgegevens cq. de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Op deze manier helpt u ons de dienstverlening binnen de praktijk te verbeteren!

Heeft u een klacht over uw behandeling of bejegening, verzoeken wij dit direct met ons te bespreken. Een goed gesprek is belangrijk en dikwijls voldoende om klachten op te lossen.

Komen we er samen niet uit, dan is het goed om te weten dat de praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de VvOCM.  Klacht- en geschillenregeling VvOCM